Model herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:          
Maia Mobiliteit BV
Stevensweg 79a
3319 AJ
E-mail: dordrecht@maia.nl
Telefoon: 078-6166302


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroep/herroepen*:
         
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.