(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     

Maia bikes & trikes

Zuidhaven 29

4761 CR Zevenbergen

E-mail: info@maia.nl

Telefoon: 0168 - 371 671


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroep/herroepen*:

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • [Naam consumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.