PGB-WMO

Heeft u een beperking waardoor u bent aangewezen op een aangepaste fiets om weer mobiel te zijn dan bestaat de mogelijkheid om via de WMO een PGB aan te vragen zodat u een fiets naar eigen behoefte kunt aanschaffen.

red dots

Aangepaste fiets

PGB-WMO

Heeft u een beperking waardoor u bent aangewezen op een aangepaste fiets om weer mobiel te zijn dan bestaat de mogelijkheid om via de WMO een PGB aan te vragen zodat u een fiets naar eigen behoefte kunt aanschaffen. U meldt zich dan bij het zorgloket van uw gemeente. Indien u een andere fiets wilt dan ‘in natura’ ter beschikking wordt gesteld dan kunt u zich het beste vooraf komen oriĆ«nteren wat u precies nodig heeft. U kunt op deze manier aan uw gemeente goed onderbouwen waarom u geen genoegen kunt nemen met de fiets die in natura aan u ter beschikking zou worden gesteld. Naast het feit dat veel van onze fietsen er niet uitzien als een ‘gehandicaptenfiets’ wat vaak een belangrijk argument is, kunnen anderen redenen zijn: gewicht, handelbaarheid, mogelijkheid om de fiets exact op uw wensen aan te passen, enzovoort.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de WMO uit en iedere gemeente legt andere accenten.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen zelf de zorg regelen die zij door ziekte, handicap of ouderdom nodig hebben. Ze krijgen een geldbedrag waarmee zij zorg, hulp of begeleiding kunnen inkopen. Dit dossier behandelt het pgb gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Voordelen PGB

Zelf kiezen? Dat kan!

Wanneer u een medische indicatie heeft en in aanmerking komt voor een driewielfiets via de gemeente kunt u ook kiezen voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van kracht en moet de gemeente u deze mogelijkheid bieden. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf uw vervoer mag aanschaffen en onderhouden.

Een trike of driewielfiets via een PGB heeft een aantal voordelen:

  • U kiest zelf de leverancier
  • U kiest zelf model, uitvoering en kleur
  • U kiest zelf voor uw pechhulpabonnement
  • U kiest zelf voor onderhoud of onderhoudscontract
  • U krijgt altijd een geheel nieuw voertuig met volledige garantie
  • U wordt eigenaar van het voertuig

Natuurlijk heeft uw gemeente daar wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het is daarom verstandig dit met uw gemeente te bespreken omdat het per gemeente kan verschillen.

Let op: bij vervoer vanuit de WMO krijgt u (bijna) altijd te maken met een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is voor 2024 vastgesteld op EUR 20,60 per maand.

Let er bij het aanvragen van een offerte op dat de leverancier het lage BTW-tarief mag rekenen als de fiets is aangepast aan uw beperking. Lees meer over het lage Btw-tarief voor hulpmiddelen om de mobiliteit te verbeteren.